Prelínanie / Cesta do neznáma

Dátum: 12.11.2013 18:00   Autor: Katarína Hudačinová

Prelínanie je prvým predstavením spoločného projektu umeleckého vzdelávania vo väzniciach košického združenia PhotoART Centrum a prešovského Ústavu pre výkon trestu odňatia slobody. Na projekte sa okrem dvanástich prihlásených odsúdených podieľajú členovia združenia Lena Jakubčáková, Pavel Smejkal, Dávid Doroš a Karol Stollmann. Okrem fotografií, ktoré vznikli počas doterajších aktivít vzdelávania, vám predstavíme formou projekcií aj niektoré filmy zahraničných partnerov a fotografie z priebehu partnerstva Grundtvig, programu celoživotného vzdelávania. Združenie sa momentálne sústreďuje na motív prelínania dvoch svetov prostredníctvom camery obscury, dvojexpozícií, diptychov a okrem samotnej fotografickej tvorby sa venuje aj umeleckému vzdelávaniu prostredníctvom kníh, projekcií, návštev výstav, diskusií a pod.

 

 

Autor: Katarína Hudačinová

Foto z akcií

Newsletter SPOTs

Zadajte svoj e-mail

Partneri

ke2013.jpg

 

kosice.jpg

 

mksr.jpg

 

rop.jpg

 

statny-znak.jpg

 

vlajka-eu.jpg

 


 

Predmetné projekty sú

implementované v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi „Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013” Regionálneho operačného programu a sú spolufinancované Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií nájdete na www.ropka.sk, www.mpsr.sk a tiež na www.culture.gov.sk,

ERDF: Investícia do vašej budúcnosti.

 

 

 

Ďalší partneri:

 

univerzita-veterinarneho-lekarstva-a-farmacie-v-kosiciach.jpg

 

s-detmiorig.jpg

 

Exkluzívny komunikačný partner:

 

files-orange-logo-rgb.jpg

 

 

 

Kontakt

Kasárne/Kulturpark
Kukučínová 2
040 01  Košice

 

E-mail: spots@k13.sk