O projekte SPOTs

Košice INTERFACE 2013 je projekt, s ktorým Košice získali titul Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2013. O tento titul sa Košice delia s francúzskym mestom Marseille. Za účelom realizácie víťazného projektu bola založená nezisková organizácia Košice 2013. Projekt Košice INTERFACE 2013 sa zaoberá dlhodobou transformáciou mesta prostredníctvom kultúry. Je zameraný na budovanie chýbajúcej kultúrnej infraštruktúry v meste, rozvoj kreatívneho priemyslu, podporu komunitného rozvoja a občianskej participácie. Projekt INTERFACE 2013 má dva kľúčové projekty: Kasárne/Kulturpark a SPOTs. Zámerom projektu SPOTs je decentralizácia kultúry zo stredu mesta do jeho okrajových a obytných častí.

 

Brožúra SPOTS 2011:

 

Projekt SPOTS podporuje:

  • komunitný rozvoj a občiansku participáciu, ktorá zahŕňa budovanie a podporu formálnych, neformálnych skupín obyvateľov, ich participáciu na rozvoji svojej komunity a veciach verejných
  • inovatívne projekty z oblasti sociálneho a komunitného umenia s cieľom realizovať umelecké projekty v rôznych komunitách, podporiť tvorivú spoluprácu umelcov s obyvateľmi, inštitúciami, komunitnými a sociálnymi pracovníkmi
  • tvorbu a úpravu verejného priestranstva ako podchody, parky, ihriská, miesta kde sa prirodzene stretávajú obyvatelia sídlisk, rekonštrukcia objektov výmenníkových staníc a úprava ich okolia
  • neformálne vzdelávanie a rozvoj dobrovoľníctva, s cieľom vybudovať dobrovoľnícku platformu, vytvoriť podmienky pre medzikultúrnu výmenu skúseností, vzdelávanie kultúrnych operátorov a inštitúcií

 

Autori pôvodnej myšlienky projektu SPOTs vychádzali zo skutočnosti, že na sídliskách existujú budovy zastaranej a nevyužívanej infraštruktúry, ktorými sú objekty výmenníkových staníc. Boli postavené v 60-tych a 70-tych rokoch 20. storočia a pôvodne slúžili na redistribúciu tepla pre byty v obytnom súbore. Zastaraná technológia výmenníkových staníc sa v súčasnosti postupne nahrádza novými technológiami s výrazne menšími priestorovými nárokmi. Výhodná poloha výmenníkov, v obytných súboroch, umožňuje ich aktívne zapojenie sa do revitalizácie panelových sídlisk. Okrem iného využitia, sa ponúka možnosť transformácie výmenníkov na Kultúrne body okraja. Výmenníky - Kultúrne body okraja budú priestormi, ktoré reagujú na špecifické potreby skupín obyvateľov a mestských častí s cieľom podporovať komunitný rozvoj a realizovať umelecké projekty v komunitách. V rámci projektu SPOTs budú vytvorené tri typy výmenníkov, komunitný, rezidenčný a špecifický. Výmenníky sa stanú pulzujúcimi tepnami na sídliskách, ktoré umožnia stretávanie sa ľudí s rôznymi skúsenosťami, vytvoria nové príležitosti pre zoznamovanie sa s umením, inými kultúrami, výmenu zážitkov a získavanie nových zručností. Výmenníky budú napojené na kultúrne centrum Kasárne/kulturpark a vytvoria navzájom prepojenú kultúrnu sieť s možnosťou zapojenia sa všetkých kultúrnych bodov do spoločných aktivít. Aktivity projektu SPOTs, definované v rámci programov a podprogramov, budú realizované prostredníctvom pilotných projektov (tím SPOTs) a projektov ktoré implementujú iné subjekty v rámci grantových výziev Košice 2013. Prezentácia a hodnotenie ich výsledkov bude prebiehať každoročne na veľtrhu SPOTs.

 

 

Foto z akcií

Newsletter SPOTs

Zadajte svoj e-mail

Partneri

ke2013.jpg

 

kosice.jpg

 

mksr.jpg

 

rop.jpg

 

statny-znak.jpg

 

vlajka-eu.jpg

 


 

Predmetné projekty sú

implementované v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi „Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013” Regionálneho operačného programu a sú spolufinancované Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií nájdete na www.ropka.sk, www.mpsr.sk a tiež na www.culture.gov.sk,

ERDF: Investícia do vašej budúcnosti.

 

 

 

Ďalší partneri:

 

univerzita-veterinarneho-lekarstva-a-farmacie-v-kosiciach.jpg

 

s-detmiorig.jpg

 

Exkluzívny komunikačný partner:

 

files-orange-logo-rgb.jpg

 

 

 

Kontakt

Kasárne/Kulturpark
Kukučínová 2
040 01  Košice

 

E-mail: spots@k13.sk