Služby

Pravidlá fungovania výmenníkov:

 

VO VÝMENNÍKOCH PODPORUJEME:

-          umelecké aktivity -  workshopy, tvorivé dielne

-          kultúrno-spoločenské – výstavy

-          vzdelávacie – prednášky, semináre

-          výmenníky Ľudová a Važecká podporujú aj mestské športy a lezenie

-          podporujeme aj komunitných umelcov, zbierame informácie o šikovných ľuďoch, podporujeme talentovaných, aktívnych ľudí, neformálne skupiny, jednotlivcov či OZ

-          zvieratá majú prístup do výmenníkov iba v prípade, že sú čisté a pokojné  (pet friendly place) – organizátor si ponecháva možnosť vykázať zviera v prípade, že zviera uzná za prekážku pokojného chodu výmenníkovej akcie

 

VÝMENNÍKY NESLÚŽIA TÝMTO AKTIVITÁM:

-          aktivity s politickým obsahom (stretnutia politických strán, politické kampane,...)

-          súkromné akcie / VIP (do súťaží/akcií musia byť zapojené deti, občania a pod. zo sídliska)

-          propagácia a predaj komerčných produktov

-          rodinné oslavy, cirkevné obrady

-          požívanie alkoholu a iných omamných látok (okrem pripraveného prípitku pri vernisážach)

-          aktivity spojené s extrémizmom

Nenahrádzame materské centrá, školy, CVČ, družinu a pod.

 

PRE KOHO JE VÝMENNÍK URČENÝ?

Podujatia vo výmenníkoch sú určené pre širokú verejnosť.

 

AKO SA MôŽEM VO VÝMENNÍKU REALIZOVAŤ?

-          oslovte nás (kontakty sú na www.vymenniky.sk pri každom výmenníku zvlášť)

-          dohodnite si stretnutie

-          dohodneme sa na podmienkach spolupráce

-          podpíšeme zmluvu

-          fungujete vo výmenníku

 

KEDY, KOĽKO A ZA ČO SA PLATÍ?

 

Technicko-organizačné služby

10 € / hod. – externé subjekty, ktoré chcú priestory výmenníka využívať  (aktivita, ale musí zapadať do pravidiel fungovania výmenníkov)

6 € / hod. – Občianske združenia, formalizované skupiny, skupiny vyberajúce členské a pod., ktoré budú viesť umeleckú alebo inú aktivitu súvisiacu s obsahovým zameraním jednotlivých výmenníkov.

10 € / mesiacneformálne skupiny a komunity (ak sa iba formujete, prvý pol rok podporujeme vytvorenie takejto skupiny bezplatným technicko organizačným zabezpečením)


3 € / hod.     Špeciálne požiadavky    (príprava priestorov technikom, technická    podpora počas podujatia (napr. ozvučenie))
3 € / hod.      Stráženie výstav          
10 € / deň     Zapožičanie techniky

 

 

 

Samostatnou kategóriou sú tvorivé dielne / workshopy – Ak chcete viesť tvorivé dielne a workshopy, kontaktujte nás a individuálne sa dohodneme na možnostiach spolupráce.

 

Každý výmenník disponuje samostatnou podstránkou s názvom Služby, kde nájdete aktuálne rozmery, fotografie priestorov, zoznam techniky a ceny za služby.

 

Výmenník Obrody   Výmenník Brigádnická   Výmenník Ľudová  

Výmenník Štítová     Výmenník Jegorovovo   Výmenník Važecká

Výmenník Wuppertálska

 

 

 

Foto z akcií

Newsletter SPOTs

Zadajte svoj e-mail

Partneri

ke2013.jpg

 

kosice.jpg

 

mksr.jpg

 

rop.jpg

 

statny-znak.jpg

 

vlajka-eu.jpg

 


 

Predmetné projekty sú

implementované v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi „Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013” Regionálneho operačného programu a sú spolufinancované Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií nájdete na www.ropka.sk, www.mpsr.sk a tiež na www.culture.gov.sk,

ERDF: Investícia do vašej budúcnosti.

 

 

 

Ďalší partneri:

 

univerzita-veterinarneho-lekarstva-a-farmacie-v-kosiciach.jpg

 

s-detmiorig.jpg

 

Exkluzívny komunikačný partner:

 

files-orange-logo-rgb.jpg

 

 

 

Kontakt

Kasárne/Kulturpark
Kukučínová 2
040 01  Košice

 

E-mail: spots@k13.sk