Jaroslav Kyša _Konečný stĺp

jaro-kysa-autoportret.jpgJaroslav Kyša

názov: Konečný stĺp

lokalita: Mestská časť Staré mesto, okolie výmenníka Štítová (SPOTs)

médium: objekt, magnetické piliny, teleskopická anténa, plast, motor

 

 

Tento nenápadný objekt v kontraste s okolitým prostredím je efemérnym mikrokomentárom k zobrazovaniu kolektívnej pamäte mesta. Monumenty a ich stabilná-nestabilná forma sú miesta, ktoré nám predpisujú čas na kontempláciu. V tejto práci ide o viacvýznamovú, nestabilnú, iné asociácie vyvolávajúcu formu výkladu histórie. Autor týmto spôsobom vytvára “iné“ historické vedomie, ktoré nie je závislé na predstave kto, alebo ako sa to udialo. Tým sa snaží obchádzať históriu a jej večné prepisovanie samej seba pri každej zmene ideológie.

Objekt bol umiestnený do priestoru výmenníka Štítová a stal sa jeho dlhodobou súčasťou.

 

Curiculum Vitae

 

Jaroslav Kyša (1981) absolvoval štúdium v Ateliéri slobodnej kreativity 3D na Katedre výtvarných umení a intermédií, Fakulte Umení TU v Košiciach(2000 - 2007)

Jeho tvorba zahŕňa objekt, inštaláciu, fotografiu a video, no všetky jej oblasti charakterizuje používanie apropriácie a estetizácie nielen nájdených bežných predmetov a komodít, ale aj výsekov z reality, každodenne zažívaných a banálnych. Relativizuje funkčnosť vybranného predmetu či javu, nachádzaním jeho odvrátených stránok im spravidla prisudzuje novú funkciu, ktorá ich posúva do sféry umenia, no súčasne tým kladie otázku, kde je hranica medzi umením a bežnou realitou. Tieto stratégie používa aj v intervenciách do verejných priestorov, kde sa do popredia dostáva aj Kyšova snaha o vyvolávanie tzv. “testovacích situácií”, ktoré vznikajú korekciami zvyčajnej tváre reality. Prostredníctvom často nenápadných a na prvý pohľad marginálnych zásahov do reality mení kontexty jej percepcie. V konkrétnom časopriestore vytvára pre náhodne zúčastnených podmienky na iné nazeranie a interpretovanie každodennosti či historických a politických súvislostí, o ktorých sa málo hovorí a veľa mlčí. Jeho povrchové úpravy v kontraste s okolitým prostredím zviditeľňujú stopy dávnej minulosti, ale aj premeny v čase, no nie ako monumentálne gestá, ale ako efemérne mikrokomentáre. Jeho samozvaná archeologická a pamiatkárska činnosť okrem iného odkrýva mechanizmy tvorenia histórie a života s ňou. Práce Jaroslava Kyšu nie sú konečným cieľom, ale skôr impulzom pre aktívneho diváka, aby sa v procese interpretácie a konfrontácie zúčastnil na spoluvytváraní ich obsahu. Žije a pracuje v Londýne, UK.

 

www.jaroslavkysa.com

 

Fotogaléria:

 

Foto z akcií

Newsletter SPOTs

Zadajte svoj e-mail

Partneri

ke2013.jpg

 

kosice.jpg

 

mksr.jpg

 

rop.jpg

 

statny-znak.jpg

 

vlajka-eu.jpg

 


 

Predmetné projekty sú

implementované v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi „Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013” Regionálneho operačného programu a sú spolufinancované Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií nájdete na www.ropka.sk, www.mpsr.sk a tiež na www.culture.gov.sk,

ERDF: Investícia do vašej budúcnosti.

 

 

 

Ďalší partneri:

 

univerzita-veterinarneho-lekarstva-a-farmacie-v-kosiciach.jpg

 

s-detmiorig.jpg

 

Exkluzívny komunikačný partner:

 

files-orange-logo-rgb.jpg

 

 

 

Kontakt

Kasárne/Kulturpark
Kukučínová 2
040 01  Košice

 

E-mail: spots@k13.sk