Vedecká kaviareň | Využitie baktérií v rozklade minerálov

Utorok 16.06.2015 o 18:00

Koniec akcie Utorok 16.06.2015 o 20:00

 

Popis akcie

Ján Gálik zo Slovenskej akadémie vied prináša už tri roky do našich výmenníkov erudovaných vedcov, ktorí vám pomôžu nazrieť do fascinujúceho sveta vedy prostredníctvom sérií prednášok na vybrané témy z humanitárnych, technických aj prírodných vied.

 

Viac si prečítajte tu.

 

 

V predprázdninovej kaviarni sa budeme venovať biotechnológiám.

 

Prednáša príde Ing. Iveta Štyriaková, PhD, z Ústavu geotechniky SAV v Košiciach.


Hlavné tézy prednášky: Baktérie sa vedia prilepiť nie len na človeka, ale aj na minerály, ktoré postupne rozkladajú. Túto schopnosť je možné využiť pri uvoľnení zlatiniek z hornín, pri odstránení železa z priemyselných minerálov, pri odstraňovaní ropných kontaminácií a všade tam, kde sa biotechnológií neboja.

 

 

 

Miesto konania

Výmenník Obrody

Ulica Obrody

MČ Košice - Západ

 

Foto z akcií

Newsletter SPOTs

Zadajte svoj e-mail

Partneri

ke2013.jpg

 

kosice.jpg

 

mksr.jpg

 

rop.jpg

 

statny-znak.jpg

 

vlajka-eu.jpg

 


 

Predmetné projekty sú

implementované v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi „Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013” Regionálneho operačného programu a sú spolufinancované Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií nájdete na www.ropka.sk, www.mpsr.sk a tiež na www.culture.gov.sk,

ERDF: Investícia do vašej budúcnosti.

 

 

 

Ďalší partneri:

 

univerzita-veterinarneho-lekarstva-a-farmacie-v-kosiciach.jpg

 

s-detmiorig.jpg

 

Exkluzívny komunikačný partner:

 

files-orange-logo-rgb.jpg

 

 

 

Kontakt

Kasárne/Kulturpark
Kukučínová 2
040 01  Košice

 

E-mail: spots@k13.sk